مشاوره تبلیغات چیست؟
شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵
0 نظر
420 بازدید

مشاوره تبلیغات شامل یک فرآیند علمی است که از تحقیقات و پژوهش آغاز می شود و پس از طی مراحل تحلیلی به ارائه راهکار منجر می شود. یک مشاوره موثر تبلیغات وظیفه شفاف کردن ذهن سازمان را با توجه به داده های آماری ، تحلیل های علمی و مشاهدات عینی و تجربی بر عهده دارد.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر